Disclaimer

Hendriks Young Plants (Kamer van Koophandel 27215971), hierna te noemen Hendriks Young Plants, verleent u hierbij toegang tot hendriksyoungplants.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Hendriks Young Plants en derden zijn aangeleverd. Hendriks Young Plants behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op hendriksyoungplants.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Hendriks Young Plants.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Hendriks Young Plants. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Hendriks Young Plants, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.