Disclaimer

Hendriks Young Plants (Izba Handlowa 27215971), zwany dalej Hendriks Young Plants, udostępnia Państwu niniejszym dostęp do witryny internetowej hendriksyoungplants.nl i publikuje w tym miejscu teksty, ilustracje i inne materiały dostarczone przez Hendriks Young Plants i osoby trzecie. Hendriks Young Plants zastrzega sobie przy tym prawo do zmiany treści lub usunięcia w dowolnym momencie określonych elementów bez konieczności informowania Państwa o tym fakcie.

Informacje w witrynie hendriksyoungplants.nl mają charakter nie wiążący i nie mają na celu przedstawienia konkretnej oferty i zawarcia umowy. Umowy zawierane są wyłącznie przez akceptację wyraźnie oznaczonej oferty Hendriks Young Plants.

Prawa autorskie
Wszystkie prawa w zakresie własności intelektualnej odnośnie tych materiałów są w posiadaniu Hendriks Young Plants. Kopiowanie, rozprzestrzenianie oraz wszelkie inne sposoby wykorzystywania tych materiałów jest nie dozwolone bez uprzedniej zgody na piśmie firmy Hendriks Young Plants, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych (jak przepisy dotyczące treści), o ile w odniesieniu do określonych materiałów nie ustalono inaczej.