Simba ® Semi Double Yellow*


Kategoria:

Okres kwitnienia:

  • średnie

Wzrost:

  • Medium compact

* Plant Patent Protection

Wszystkie odmiany oznaczone * są zarejestrowane w Federal Plant Variety Protection lub podlegają ochronie patentowej lub znaku towarowego. Rozmnażanie roślin bez ważnej licencji lub bez umowy w sprawie rozmnażania zawartej z odpowiednim posiadaczem praw ochrony odmian roślin jest niedozwolone.


Simba ® Semi Double Yellow* jest dostępny jako: