Bella Fuchsia ® Lisa *


Kategoria:

Okres kwitnienia:

  • wczesne

Wielkość kwiatów:

  • medium

Wzrost:

  • zwarty

Jakość kwiatów:

  • single

Zaleca się...:

  • 10,5cm formy stojące
  • 9cm / sixpack

* Plant Patent Protection

Wszystkie odmiany oznaczone * są zarejestrowane w Federal Plant Variety Protection lub podlegają ochronie patentowej lub znaku towarowego. Rozmnażanie roślin bez ważnej licencji lub bez umowy w sprawie rozmnażania zawartej z odpowiednim posiadaczem praw ochrony odmian roślin jest niedozwolone.


Bella Fuchsia ® Lisa * jest dostępny jako: