Simba Pink with eye *


Kategoria:

Okres kwitnienia:

  • wczesne

Wzrost:

  • zwarty

* Plant Patent Protection

Wszystkie odmiany oznaczone * są zarejestrowane w Federal Plant Variety Protection lub podlegają ochronie patentowej lub znaku towarowego. Rozmnażanie roślin bez ważnej licencji lub bez umowy w sprawie rozmnażania zawartej z odpowiednim posiadaczem praw ochrony odmian roślin jest niedozwolone.


Simba Pink with eye * jest dostępny jako: